Projecten

Projecten

We hebben ervoor gekozen om de mensen in Sakorola, Guinee, te helpen door kleine projecten op te zetten. Deze projecten hebben een duidelijk doel en kunnen met een redelijk budget worden verwezenlijkt. De projecten zijn:

  • Het bouwen van een school voor de kinderen
  • Het bouwen van een educatief vrouwencentrum
  • Het bouwen van een kleine medische faciliteit
  • Het creëren van betere toegankelijkheid tot schoon drinkwater

 

Werken aan de opbouw van de school

De school

Het project tot nu toe:

Er is inmiddels een geschikte bouwlocatie gevonden in het dorp. De grond is door de dorpsoudsten geschonken als uiting van hun steun aan het project. De eerste lading zand is aangekomen en daar willen we gebruik van maken door vooruit te werken op ons schema, zodat de kinderen hun school al eind 2008 kunnen gaan gebruiken.

Aan de bouw van de school kan pas echt worden begonnen wanneer we de benodigde fondsen hebben verworven voor essentiële bouwmaterialen zoals bakstenen, deuren, cement, etc. Het is de bedoeling dat de school een multifunctioneel gebouw wordt, te beginnen met de klaslokalen.

Wat het gebouw nodig heeft:

  • 4 klaslokalen
  • Een mediatheek
  • Een lerarenkamer
  • 6 toiletten: 2 voor de meisjes, 2 voor de jongens en 2 voor de leraren

De overheid van Guinee heeft toegezegd voor leerkrachten te zullen zorgen, zodra het dorp een schoolgebouw heeft. Vervolgens zal gezocht worden naar aanvullende fondsen om te betalen voor huisvesting (van de leerkrachten), boeken en andere lesmaterialen.

Het educatief vrouwencentrum

Het tweede project heeft als doel om een klein naai atelier op te richten voor de vrouwen in het dorp. Het atelier zou kunnen worden ondergebracht in het schoolgebouw.

Vooruitgang van het vrouwencentrum:

In oktober 2007 heb ik de dorpsoudsten zes met de hand bedienbare staafmixers gegeven voor de vrouwen. Er zijn veel jonge moeders in het dorp die behalve de zorg voor hun kinderen en man weinig andere vaardigheden bezitten.

De mixers kunnen worden gebruikt om pindakaas en kariteboter te maken, twee belangrijke basisingrediënten voor hun gerechten. Naast kookkunsten willen we deze jonge vrouwen ook leren kleding te maken. Door in hun eigen dorp hun eigen kleding te kunnen maken en repareren, besparen ze de tijd, de energie en het geld die ze anders nodig hebben voor een bezoek aan Kankan.

Hiervoor hebben we naaimachines nodig, zowel als een lesruimte en een leraar uit Kankan die hen twee keer per week les kan geven. Om voor meer gezonde voeding in het dorp te zorgen, willen we hen ook leren hun eigen groenten te telen.

 

Het medisch centrum

Het derde project richt zich op de bouw van een kleine medische faciliteit die niet alleen nut zal hebben voor de inwoners van Sakorola, maar ook voor de omringende dorpen. Het medische centrum kan naast de school in een bijgebouw worden ondergebracht.

Toegang tot schoon drinkwater: De bouw van een medisch centrum en het scheppen van betere toegang tot schoon drinkwater zal bijdrage aan een gezonde leefbaarheid.